Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014


Λόγω προσωρινής βλάβης του τηλεφώνου: 210-4312182, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Κερατσινίου και στο: 210-4003116.

Δεν υπάρχουν σχόλια: